Hexafluorid síry

dĺžka SF 6 bestsv plynu;. konfigurácia octahedral molekuly väzba SCHF 0 1564 nm, Teplota topenia: H 50 8 ° .. .. C, že zjasnenie x 63 9 ° C, t-ry polymorfné prechody Ch 228 a CH 177 ° C, vysoko kryštalické modifikácie na kubickej (v H 80 ° C a = 0, 5915 nm, priestorová skupina .. > Fm 3 m). t kritický 45, 55 ° C, p kritický 3, 65 MPa pri tavení užšej rozmedzí od 2 51: 1, 85 g / cm 3 , z rovnice tesnejší teplotnú závislosť d B 0, 735 + 1, 805 xx 10 -3 (45, 55 - t. ) + 0, 2065 (45, 55 - t) 3,1 g / cm 3 (45, 55 t

-

40 ° C) , tlak pár lgp (atm) = 4, 824 - 995 / T (222,5 T

227 K)

97, 15 J / (mol

Chemická encyklopédia - Moscow: Sovietsky encyklopédie, Ed IL Knunyants 1988

<....! - 1 ->