Rozsah napätia

Elektrochemická séria napätí.


Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.