PETROLATUM

(pozri -vek z lat ropy -... olej), zmes parafínu a cerezín oleja (7-38%) a doručený Depot rafinizatsii zvyškový ropných frakcií, alebo selektívne čistenie kyseliny sírovej ; viskózna svetlohnedá hmota, t. 55-65 0 C, T. 230-255 0 C. Aplikuje sa ako surovina na výrobu ceresinu, komponentu mazív, elektrických izolačných zlúčenín, antiozonantov na gumu.


Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.