Nakhon

Nahon ( "hit"), názov humná (2 Samuel 6: 6 , synoda lane Nakhon - názov hostiteľa humno ..). pozri Headon.

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.