Kenan

Kenan (. Žid Ken)
1) syn Enos, Mahalalél otca , potomok Seth. K. žil 910 rokov (Gen 5: 9, 12-14, 1Par 1: 2, Lk 3: 37) ;
2) Syn Arphaxad, Sala otec (Lk 3:35 a nasl.) . MT neobsahuje názov žiadneho Genesis 10: 24 alebo v Genesis 11: 12, , ale je prítomný v uvedenom verši v Septuaginta.

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.