Fox

Fox, predátorský cicavec rodiny psov (hebrejský šuál, grécky alopex), z ktorého mnoho druhov žije v Palestíne. Naib. veľký druh - červeno-hnedý L. (vulpes flavescens), najbežnejší. - L. palestínsky (Vulpes palaestina). L. krmivo na plody rastlín, hmyzu, vtákov a myší. Na niektorých miestach Synod. preklad, kde je zmienka o L., môžeme hovoriť o cm. Shakalah (napríklad v 999, Rozsudok 15: 4, Neh 4: 3, Plač 5:18, Ez 13: 4 ), pretože Hebrejci. slovo shuala má pravdepodobne dva významy. Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.