Lyzhin Eugene


Lyzhin Eugene, herečka.
1957 do ruín kniežací
v roku 1960 zázračné
1978 Čakáte Citizen Nikanorova
1981 WHITE DANCE ( cm. White Dance (1981))
1983 U NEBEZPEČNÝ VLASTNOSTI
1985 ALARM prvý vták

Encyclopedia of filmu. 2010.