Hermitage

Hermias (grécky Hermes):
1) gréčtina. boha, to-rum v rímskej mytológii zodpovedal Merkúrovi. Bol považovaný za posla bohov a podľa. legenda, bol spoločníkom Zeus (Rímsky Jupiter), keď bohovia zostúpili na zem. Toto si pamätali obyvatelia pohanskej Lystra: keď videl, že apoštol uzdravil paralyzátora, darovali Pavlovi zásluhy Hermesa (Sk 14: 8-18) ; 2)
kresťan z Ríma, to-rum a ap. Pavol prosí, aby poslal pozdrav (Rimanom 16: 14) . Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.