Jedlo

Dish (hebrejčina Saf.) Široký otvorenej nádobe, ktorá bola použitá v svätyni (Ex 12: 22, 25: 29, 37: 16; Num 4 : 7) a v dome (2 Samuel 17: 28, Mt 23:25 a nasl.). Podobné nádoby sa nachádzali aj v inventári chrámu (4 Kráľov 12: 14, Jer 52: 19) . Pri posudzovaní podľa č. 7: 13 bol B. väčší a možno aj viac. , hlbšie ako cm. Misa. Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.