Cheleab

Cheleab (Dal)
1) syn David ( 2 Sam 3: 3 (hebrejsky COIL) 1Pa .. 3: 1 (Hebrejsky Daniel)). Jeho matka bola Abigail, vdova nad Nabalom;
2) cm. Daniel (1).

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.