Redakcia Choice

Henan

Chenáni (heb Kenan, cr f-ma z Chenaniáš ..) Leviticus, súčasný Nehemiáš (Neh 9: 4) .

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.