Achor

Achor Valley, vo bol roj ukameňovaný Ahan pozri (Joshua 7.: ... 24) sa nachádza na severnom -vost Júda, na juh od Jericha je neplodná a zlá povesť Ale Pán prostredníctvom svojich prorokov sľúbil v čase, keď Alexander stáva miestom odpočinku pre dobytok (Izaiáš 65: 10). a prah nádeje (Ozeáš 2: 15)

Biblická Encyclopaedia Britannica Rineker F., G. Meyer 1994

-