Achim

Achim, predchodca Jozefa, ktorý žil v období po Vavilovi. zajatí (Mt 1: 14) .

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.