Acher

acher ( "ďalší", tj, čiastočná náhrada zosnulého ... brat), vo Veniamite (1 Kr 7,12) . Pravdepodobne identický Ahiram A. (Num 26: 38) EHI (Gn 46: 21) a Ahram (1 Chrono 8: 1) .

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.