Achaia

Achaia, provincia Rímskej ríše. Najprv bol A. len nazývaný súčasťou Peloponéz, a neskôr - všetko toto semi-in (južná časť Grécka). Po dobytí Grécka Rimanmi v roku 146 pred naším letopočtom sa názov A. používal na označenie celého Grécka. Zároveň bol A. najskôr pod kontrolou Macedónska. A. patril k takým slávnym mestám ako Atény a Korint. Korint bol sídlom Ríma. administratíva a kapitál A. V novozákonnom veku A. vládol Ríme. prokonzul, ako to uvádza Lukáš v Sk 18: 12 ( pozri miestoplata). Pavol navštívil A. počas svojej prvej a druhej misijnej cesty (Skutky 17, 18, 19: 21) . Apollo tiež navštívil kostoly v A. (Sk 18: 27) . Štefanovská rodina bola "prvými ovocím" Krista. Cirkev v A. (1Kor 16:15) .

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.