Acetylcholínu

hydroxidu [(2-acetoxyethyl) trimethylamonium] CH 3 Cooch 2 vn 2

(CH 3 ) 3 On - , hovoria. 163, 17; bezmäsité kryštály; dobrá rozpustnosť. vo vode, etanole, chloroforme, nie je rozpustnosť. v dietyléteri. A. - Chem. vysielač nervovej excitácie v cholinergickom. synapsie. Syntetizované v tele z cholínu a CH 3 COOH za účasti cholínacetyltransferázy. chlorid A. CH

3 Cooch 2 vn 2 (CH

3 ) 3 C1 - , hovoria. m. 181, 67; bestsv. kryštály so slabým zápachom; m. pl. cca. 150 Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.