Acetylacetonát

(2,4-pentándión, diacetylmetán), mol. m, 100, 12; bezfarebná kvapalina s vôňou acetónu a kyseliny octovej. Pre A. typickú keto-enolovú tautomériu:

(v závislosti od ritoru obsahuje 19-92% enolovej formy). Ketónová forma má t.t. -23

Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.