ACETOPHYNÉN

(metilfenilketon) C 6 H 5 COCH 3 Mol. 120, 4; bestsv. olejovitá kvapalina so silným vôňou vtáčieho čerešňa; m. pl. 19, 7

Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.