Kyseliny octovej

(etán-ta) CH 3 COOH, mol. m. 60,05; bestsv. číra kvapalina so špinavým zápachom. Pre bezvodú ("ľad") t. 16, 64 0 C, b. 117, 8 0 C;

1, 0492;

1, 3715; p Critical 57, 85 kPa, t Critical 321 6 0 C,

11, 83 mPa

Chemická encyklopédie. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.