Acetát vlákna

(Arnel Ácél, kurpleta, Rhodia, traytsel, trialbin, trilan) umenie. Vláknina tvarovateľná z acetáty celulózy. Rozlíšenie triacetát vo .

Loknya a acetát vlákno samotné najprv pripraví z triacetátu celulózy s

= 280 - 290 (

-degree substitúcia celulózy, teda počet substituovaných hydroxylových skupín elementárnych odkazy 100 vo svojej makromolekule ..), druhý - z produktu čiastočného zmydelnenia triacetátu s

= 240 až 250, nazývaného sekundárny acetát celulózy. Stupeň polymerizácie acetátov, poskytujúci Bol som ich vhodnosť pre spracovanie na vlákna je 250 až 300

T-ra začiatok rozkladu sekundárneho acetátu by nemala byť nižšia ako 200

Chemical Encyclopedia - M :. .. Encyklopédia sovietsky, Ed IL Knunyants ... 1988.