ACETAMID

(amid-octová smerom k sebe) CH 3 CONH 2 Mol. m. 59, 07; bestsv. hygroskopické kryštály; m. pl. 81-82

Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.