Azel

Ácél ( "ušľachtilý", "úžasný"), potomok Saula (1 Kronor 8: 37, nasledujúci, 9: 43, nasledujúci) . Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.