The Abyss

1) B. OT (hebrejsky teho) označuje hĺbku mora (Gn 1: 2; Job 28: 14, 38: 16 106: 26), . Podľa viery Izraela, B. - je to tiež miesto, podzemí, z ktorých jedna zasiahla kľúče a vstúpil do vody (Gn 7: 11, 8: 2; Príslovia 8: 28) .
2) cm. Abaddon.
3) V Zjavení B. označuje príbytok zrúcaniny. Sila (Zj 9:. 1ff; 11: 7) a dungeon, v to-Roe sa uzatvára na tisíc rokov, viď. Satan (Zj 20: 1-3) .

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.