Hojnosť

Hojnosť pozri. Bohatstvo bohaté.

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.