Abstinencia zdržať

The základného zmysle gréčtiny. enkrates slová a enkrateya - "cudný vlastné ja" (Sk 24: 25; Titus 1: 8, 2 Peter 1: 6, 1 Kor 9, 25; 1Kor 7: 9) . Tlačidlo Gal 5: (. Článok 20 a nasledujúce) 23 enkrateya slovo, ako je používaný ako antonymum slov "cudzoložstva", "smilstvo," "nečistota", "obscénnosti", "opilosť" a "žravosť" ..

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.