V hornej časti, horné, horné, v priebehu

v obvyklom zmysle týchto slov sprostredkovať priestorový vnem pozorovateľa, to-ing vidieť. -n. Objekt alebo jav vyššie ( pozri Nebo, Neba) ako miesto Božieho pobytu (Exodus 20: 4, Ž 103: 3) Odtiaľ opäť Boží ľud dostáva požehnanie (Gn 27: 39) , tam je "rozlial" pravdu (Izaiáš 45: 8). a záchranné Avšak, "cez" znamená ako " od samotného Boha "," z jeho ruky. "V Jakubovi 1: 17 n oiskhozhdenie "over" je pripočítaný každej perfektný darček, vo John 19: 11, - všetka moc, a v James 3:. 17 - múdrosť používať pojem "horný" a "spodný" V NC ukazuje opozíciu celej božskej krajine, muž (John 8: 23) .. cez príchod Ježiša (Ján 3: 31) , a každý, kto v neho verí, znovu re-narodený (John 3: 3) v prípade, že Jeruzalem nazval "matkou nás všetkých" (Gal 4: 26) , zmysel našej príslušnosti k naozajstnej Boží ľud .. V tomto prípade je výraz "pohľad na veci, ktoré sú nad" (stĺpec 3:. 1 a nasl) znamená: "dobyť celé vôľu Božiu." Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.