Redakcia Choice

Abel

Abel (Eur. Hevel, príp., Pochádza z Akkad. Aplu alebo Sumeri. Ibila, "syn", ale viac pravdepodobne z hebr. Hevel, "závan", "ničota"). A. - druhý syn Adama, pastier. Boh prijal obeť, ktorú priniesol od prvorodeného z jeho stáda az ich tuku. Kain z vraždy zabil A., svojho brata, od svojho vlastného. Božia obeť nebola prijatá (Gen. 4: 2-11) . NT s názvom A. spravodlivý a jeho viera a pôsobí oslávený (Mt 23: 35; 1 Jn 3: 12 Eur 11: 4) . Tlačidlo Židom 12: 24, A preliata krv, k nebu volá k Bohu o pomstu, v porovnaní s krvou Krista, ktorého hlas je silnejší, pretože krv Spasiteľa umožňuje odpustenie.

Biblická encyklopédia Brockhausu. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.