Vyslaním artiodactyls


vyslaním artiodactyls kombinované, podľa návrhu Okien, všetkých kopytníkov, že na každej nohe, vyvinuté iba dva prst alebo dva prsty sú oveľa viac vyvinuté ako ostatné tri. Tieto veľké identické prsty zodpovedajú tretiemu a štvrtému prstu ľudskej ruky. Prst prislúchajúci veľkému prstu na osobnej ruke neexistuje pre dvojčatá kopytovité zvieratá.
V Austrálii a na Novom Zélande neexistujú žiadne párnokopytníky; na iných kontinentoch a na ostrovoch, kde sa stretávajú suchozemské cicavce, nájdu zástupcov tohto oddelenia.
* Domestikované artiodactyly sa prinášajú do Austrálie a do mnohých ostrovov a súostrovia.
Paleontologické formy artiodaktátov sa objavujú iba v terciárnych formáciách **.
* * Najstaršie artiodactyly, veľkosť králika, sú známe už zo začiatku Eocénu v Severnej Amerike. Pochádzajúce pred 55 miliónmi rokov, boli 20-milión rokmi malé kopytníky, malé lesné všesnivé bytosti. Počnúc miocénu, kedy rozšírený na Zemi dostal otvorený trávnatý priestor, artiodactyls boli zjednotené v kŕdli, učiť sa bežať rýchlo a presunúť na dlhé vzdialenosti.

Život zvierat. - M .: Štátne vydavateľstvo geografickej literatúry. A. Brem. 1958.