5-Onu

mol 84, 08, .. Bestsv kryštály; .. Teplota topenia: 165 <. 0 C; .. sol vo vode a etanole, málo-dietyléter, toluén, chloroform a benzén môže byť teoreticky v ôsmich tautomerních formách, ale prakticky zistený iba štyri (v f kryštálov i-IV R = H): tautomerní formy III je stabilnejší ako v nepolárnym II p-celeration prevládajú Tautomery i a III, v polárnom aprotické p-celeration - tautomérom III, a v protón-celeration p-W a IV N- .. Substituovaný P. (vo vzorci x I-IV R

H) v plynnej fáze, sú Prei vo forme I, v polárnom aprotické p-celeration-in formy II a III, a v protickém p-celeration tvare IV

<..! - . -1 ->

n sa kondenzuje s aldehydy a ketóny v interakcii s Nitrozozlúčeniny tvoriacich azometínom Ser vstupuje do p-vého azokopulaci, nitro-, sulfónované, a halogénované v polohe 4, čím sa získa etyl-P. interakciu ... ester kyseliny b-oxopropiónovej s hydrazínom.

Na základe syntetizovaných PG

azomethinová farbivá , a ďalšie. lek. St, napríklad. fenazónu aminopyrínu a - tautomérom zlúčeniny IV (pozri analgetiká.).

Veľké množstvo derivátov P. Naiba. široko študované a-1-fenyl-3-metyl-5-pyrazyl-Lon (FMS, V), napríklad to- nižšie opisuje deriváty komunikačné ostrovy P. FMS amfotérne comp. , v p-re sa správa ako slabá c-ta a slabá základňa. Keď sa navzájom. s HNO

2 tvorí 4-gidroksiminoproizvodnoe.Keď sa nitričná a sulfonáciou substitúcia začína pár -poloze fenylovom kruhu, prísnejšie podmienky je substitúcia v polohe 4 pyrazolóny kruhu; tak to napríklad dostávajú. , picronón c-tu (VI) je derivátom tautoméru II.

Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.