2-Thenoyl

[4,4,4-trifluór-1- (2-tienyl) -1,3-butándión], nečistý. kryštály; m. pl. 42, 5-43, 2 ° C, b. 96 až 98 ° C / 8 mm Hg. Art. ; sol. v CHCl 3 , CCl 4 , benzén, xylén, horšie vo vode; p K a 6, 35 (80% voda

CH 3 OH, 25 ° C). Vlastní chem. vlastné, vlastné polyfluór- b -diketóny. T. získaný kondenzáciou 2-acetylthiofenu s CF 3 COOC 2 H 5 . Reagencia pre koncentráciu a fotometrické. Stanovenie železa (III), Co (III), Mo (IV, V), V (IV, V) a kol. (Detekčné limity 0, 001-0, 01 mg / ml). A. I. Krylov.

Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.