2-Metyl-5-vinylpyridín

(MVP), hovoria. m. 119, 17; bestsv. kvapalina so štipľavým zápachom; m. pl. N12, 36 ° C, b. 187 ° C / 155 mm Hg. Art. , nad 163 ° C varí pri rozklade a polymerizácii; slabá rozpustnosť. vo vode, dobre v etanole, dietylétere, chloroforme; s vodou tvorí azeotropickú zmes (bp 99, 0 ° C, 6, 4% FPP). V kyslom prostredí sa dimerizuje na zmes pyridyl-tetrahydrochinolínov a izochinolínov. Pripojí sa pozdĺž dvojitej väzby alkylhalogenidov vinylovej skupiny, halogénov atď. Na alebo NaH v prostredí DMSO. s aromatickými. indoly a amíny pre vytvorenie N-2- (6-metyl-3-pyridyl) etyl-derivát (p-vanie sa používa pre syntézu antihistamínové liečivo Dimebon). Z iných dôvodov nájdete článok. Vinylpyridíny.

Prom-sti IMP všeobecne získanej dehydrogenáciou 2-metyl-5-ethylpyridinu v zmesi s parou (pomer integrovanej námornej: vodná para od 1: 12 až 1: 20) v prítomnosti. oxid železitý kat. pri 575-600 ° C, vedľajšie produkty, - 3-vinylpyridín, 2, 5-lutidíny, pikolinát, pyridín. Výstup ziskového centra je 70-75%. Lab. Syntéza: kúrenie 5- (1-hydroxy-etyl) -2-Metylpyridín s KHSO 4 pri 230 ° C alebo s Ca (HSO 4 ) 2 v 450 ° C.

MWP kopolymér na výrobu vinyl pyridínových kráv, medziproduktov. produktu v syntéze lek. príprava di-mebonu. Vdýchnutie pary MAP spôsobuje bolesti hlavy, poruchy spánku a biohim. krvný obraz, na pokožke - dermatitída. LD 50 1, 5 g / kg (potkany, i.p.), MPC 2 mg / m 3 .

Svetová produkcia zisku cca. 100 tisíc ton ročne.

Lit. : MI Farberov, "J. Prikl. Khimii", 196, 1, 34, c. 3, str. 632-40; Kotelnikov, G. R. [a ďalší], v kolekcii. : Výskum a vývoj technológie na výrobu monomérov a syntetických kaučukov, v. 4, Moskva, 1981, str. 103-06; Bova LM, "Chemical Industry Abroad", 1983, č. 9 (249), str. 1-15.

P. B. Terentyev.


Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.