2-Amino-2-metyl-1-propanol

(1, 1-dimetyl-1-gidroksimetilmetilamin) (CH 3 ) 2 C (NH 2 ) CH 2 OH, mol. m, 89, 14; bestsv. kryštály so slabým amínovým zápachom; m. pl. 30-31

Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.