2, 7 DIHLORHROMOTROPOVAYA ACID

(3, 6-dichlór-4, 5-dihydroxy-2, 7-naftalendisulfonovou, DHHK), mol. m. 469, 18; bestsv. kryštály; sol. vo vode, zle - v etanole, dietyléteri, acetóne. Odolné voči pôsobeniu oxidačných činidiel pri skladovaní v pevnej forme av p-rach.


Vodné prostredie P R a 3, 12 (20 ° C). V absorpčnom spektre l max 360 nm (pri pH 2). DXXK tvorí farebné komplexné zlúčeniny. s Ti (IV), Fe (III), U (VI), V (V), Mo (VI), Hg (II), W (VI), Nb (V). Conn. Ce (IV), Mn (VII) a Cr (VI) oxidujú DCXK. Aplikoval ako činidlo pre fotometrické. stanovenie Ti (IV) a Fe (III) v prítomnosti Fe (II). Pri pH 2 má komplex Ti 1: 3 komplex komplexu Fe (III) komplexu 1: 3 so zmesou 1: 1 - l max 760 nm, e 760 1, 35. 10 3 . V. M. Dziomko. Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.