2, 6-Di-terc-butyl-4-metylfenol

Mol. 220, 36; bestsv. kryštály; m. pl. 70 ° C, t. 265 ° C, 191 ° C / 100 mm Hg. Art. , 146 ° C / 12,9 mm Hg. Art. ; d 4 20 1, 048; sypná hustota 0, 654 g / cm 3 ; h 3, 22 mPa. s (80 ° C); prchavé, ľahko sublimované; sol. v acetóne, eta-nula, alifatická. uhľovodíky, benzén, tuky, estery.


D. - typický priestorovo bránený fenol (skupina OH je podrobená skríningu s terc- -butylovými skupinami). Na rozdiel od nekomplikovaných fenolov nie je rozpustnosť. vo vodných a alkoholických roztokoch zásad je znížená. kyslosť -p R a 12, 33 (vo vode), 17, 18 (v metanole). Elektrofil. Brómácia a nitrácia vedú k vzniku zodpovedajúcej. substituovaných n-bróm- a p-nitrocyklohexadienónov. Keď sa navzájom. Pri jedno-elektrónových okysličovadlách alebo radikáloch sa vytvára nízkoaktívny fenoxyradikál, v dôsledku čoho je inhibícia radikálovej reťazca. DOS. Spôsob prípravy AD - alkylácia n-krezol s izobutylénu (kat. - konc. H 2 SO 4 , polyfosforečná-ta, alkylsulfonové kyseliny alebo podobne.) Periodicity. alebo kontinuálny okruh v atmosfére. alebo vyššej. Tlak. D. sa izoluje rektifikáciou alebo kryštalizáciou z vodného roztoku metanolu alebo propanolu; výťažok 90 až 95%. V ZSSR, spôsobu výroby D. z dostupných surovín - fenol: Fenol sa alkyluje izobutylénu (kat. - fenol AI) V neprítomnosti vlhkosti na m-D nie vyššia ako 100 ° C a vyššia. Tlak. Výťažok 2, 6-di-


tretej butylfenol pri jedinom priechode 70% teórie.Aminomethylácia sa uskutočňuje pri 80 až 100 ° C v metanole; Surový produkt sa podrobí hydrogenolýze (mačka - zliatiny Ni + AI;. Ni + Cr alebo Ni + Cu) pri teplote 140-160 ° C, s následnou rekryštalizácii z metanolu alebo etanolu. Výstup DA je prakticky kvantitatívny. D. - bezfarebný termostabilizátor pre SK, svetlé a farebné gumené výrobky, pl. plasty, propylénové vlákna; inhibítor polymerizácie s katalytickou látkou. oxidácia alylalkoholu v glycidylalkohole a glycerínu (aditíva do 0, 5%); antioxidanty vitamíny, oleje, tuky (povolené prísady 0, 02%) a mnoho ďalších. org. B-B; liečivo (dibunol) na liečbu rakoviny močového mechúra, popáleniny a trofické. vredy. Vydané AD pod obchodnými názvami. : Agidol Aj, Agidol AO-1, ​​alkofen B a alkofen BP, BHT (ZSSR), IONOLu (USA), antioxidant 4 (ČSSR), BHT (UK, Nemecku, Francúzsku, Japonsko, Juhoslávia), topanol O a topanol OS ( Veľká Británia) atď. D. Fuel, t.vospl. 140 ° С, т. Самовоспл. 350 ° C; zmesi prachu a vzduchu sú výbušné, dno. CPV 22 g / m 3 . LD 50 450 mg / kg (myši, intraperitoneálne), 2000 mg / kg (potkany, perorálne); MPC 50 mg / m 3 . Lit. : Ershov VV, Nikiforov GA, Volodkin AA, priestorovo bránené fenoly, Moskva, 1972; Gorbunov BN, Gurvich Ya A., Maslova IP, Chemistry and Technology of Stabilization of Polymer Materials, Moscow, 1981; Chemické prísady do polymérov. Handbook, 2 ed. , M., 1981. In. V. Ershov.

Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.