2, 4-DINITROHLORBENZoL

, Mol. 202, 57, žlté kryštály existujúce v stabilných (a) a dvoch labilných (b a g) modifikáciách,


t. pl. 53, 4 ° C (a), 43 ° C (b), 27 ° C (g), b. 315 ° C / 762 mm Hg. Art. , 158 až 160 ° C / 1 mm Hg. Art. ; t 4 1, 697 (a, 22 ° C), 1,680 (b, 20 ° C); n D 99, 2 1, 5582 (a), 1, 5859 (b); DH 0 pl 20, 2 kJ / mol; m 10, 9. 10 - 30 Cl. m pri 20 ° C. Nie je rozpustnosť. vo vode, nízka rozpustnosť. v studenom etanole, dobre v horúcom etanole, dietylétere, chloroforme, benzéne, toluéne, etylacetáte, acetóne, CS 2 . chlóru ľahko nahradená OH, OR, SR, NH 2 , NHR, NR 2 , I a ďalšie. Vzhľadom k tomu, vodný alkalický p-ramie 2, 4-D. Tvorí 2, 4-dinitrofenolyaty, s obsahom alkoholu p-ramie alkalického - esterov 2, 4-dinitrofenol s vodným NH-množina P 3 - 2, 4-Dinitroanilín.


nitrácia sa zmesou kyseliny dusičnej 3 a H 2 SO 4 pri 130 ° C vedie k 2, 4, 6-trinitrohlorbenzolu, obnovenie pôsobenia ekvimolárnym kolies va chloridu cínatého 2 v HCl - na 2-chlór-5-nitroanilín (s malým množstvom 4-chlór-4-nitroanilín), s nadbytkom SnSl 2 - a 2, 4-diaminohlorbenzolu , S elektrochémiou. v neutrálnom roztoku sa vytvorí dichlórnitroazoxybenzén. V priemysle 2, 4-D. sa získajú dvojstupňovou nitráciou chlórbenzénu so zmesou koncentrátov. k-m HNO 3 a H 2 SO 4 v kontinuálnom zariadení (teplota prvého kroku 50 ° C, druhá 65 ° C). Reakcia. zmes sa zriedi 0, 5% roztokom sódy, uvoľní sa 2, 4-D. premyje vodou a vysuší. Lab. metóda je podobná. 2, 4-D. sa určujú vo vzduchu podľa farby fialovej (prechádzajúcej v oranžovej farbe), vytvorenej pod pôsobením KOH.Používa sa 2, 4-D. Ch. ARR. v pre-vo azofarbivá a fungicídy (napr., 2, 4-dinitrorodanbenzola) a BB (tetryl, hexyl, geksanitrodifenila, pikrová sa-vy a kol.). T. vs. 194 ° C, hore. KPR je 22%. Silne dráždivá pokožka a sliznice, absorbované cez pokožku. Príčiny dermatitídy, ekzému, opuchu, vyrážky; MPC 1 mg / m. Lit ... Kirk-Othmer encyklopédia, 3 ed, v. 15, N.Y., 1981, str. 925. B. I. Eraszko.


Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.