2, 4-Dinitrofluorbenzenu

, Mol. 186, 10; žltkasté kryštály; m. pl. 27 ° C, b. 127-129 ° C / 2 mm Hg. Art. ; sol. v org. p-celeration. Pod pôsobením nukleofu. Conn. D. substituentmi F (p-vanie je ľahšie ako výmena Cl 2, 4-dinitrochlorbenzenu), napríklad. : (O 2 N), 2 C 6 H 3 F + CH 3 SNA: (O 2 N), 2 C 6 H 3 SCH 3 . Získaný zahriatím 2, 4-dinitrochlórbenzénu s KF. Aplikoval ako činidlo pri analýze peptidov. Dráždivý pre kožu, alergénne a má mutagénne účinky, LD 50 > 100 mg / kg (myš, subkutánne). E. M. Rokhlin. Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.