2, 2-Di (4-hydroxyfenyl) propán

[2, 2- - (4-hydroxyfenyl) propán, bisfenol, Dian, bisfenol A ] (CH 3 ) 2 C ( 6 H 4 OH) 2 mol. 228, 29; bestsv. kryštály; m. pl. 157 ° C, b. 225 približne C / 5 mm Hg. Art. , 185 až 188 ° C / 0,5 mm Hg. Art. ; raft. 1, 2 g / cm 3 (160 ° C), sypná hustota. 0, 43 g / cm 3 , DH 0 Napaľovanie - (7835 - 7864) kJ / mol; dobrá rozpustnosť. v alkoholoch, karboxylových kyselinách, acetóne, dioxáne atď., ako aj vo vodných roztokoch zásad, zle v uhľovodíkoch a vo vode. D. tvorí kryštalický. adukty (zvyčajne 1: 1), s fenoly, alkoholy, NH 3 , aduktov amínov apod D. zničené s vodným ohrevom .. , pričom cez ne vyfúkne inertný plyn. D. má všetky chemické látky. s vašimi fenolmi . Skvelý ples. jeho polykondenzácia je dôležitá. Conn. , napr. , s epichlórhydrínom, sa získajú epoxidové živice s aromatickými halogenidmi. dikarbonová c-t (napr. izo- a tereftalová c-t) a fosgén. polyakryláty a polykarbonátov, s digalogendifenilsulfonami - poliarilensulfony. Elektrofil. substitúcia v aromatických. kruhy (v orto - poloha na OH-skupinách) sa tiež používajú na syntézu prakticky dôležitých zlúčenín. : fenolformaldehyd je tvorený formyláciou. živice karboxylácia - fenolové alkylácia - dialkyl D. (antioxidanty), Halogenácia - polyhalogensubstituovaný D. (monoméry pre epoxidové živice, retardéry horenia).D. je charakterizovaný p-tóniami so štiepením molekuly, sprevádzaným uvoľňovaním acetónu, azo kopuláciou a nitrozáciou; pyrolýza s tvorbou 4-izopropenylfenolu (monoméru v syntéze oligomérov a polymérov). V Prom-STI D. pripravený kondenzáciou fenolu s acetónom: alebo rekryštalizáciou z inertného p-erator (napríklad aromatické uhľovodíky, alkoholy, ..). A kol. spôsoby získania D .: rozklad kumylhydroperoxidu v prítomnosti. fenol; Alkylácia fenolu metilatsetilenom, Allen, 4-isopropylfenolu alebo isopropenylacetátu to-vy [CH


3 C (O) OC (CH) = CH 2 ]. D. uplatnite č. ARR. pri výrobe polykarbonátov a niektorých ďalších polymérov. Objem produkcie v rozvinutých krajinách sa meria v stovkách tisíc ton ročne. Pre D. T. vs. 80 ° С. D. mierne toxický; MPC 5 mg / m 3 , vo vode nádrží 0, 01 mg / l. Lit. : Verkhovskaya 3. N., Difenylolpropán, M., 1971; Chemické produkty na báze vyšších alkylfenolov, M., 1972 (TsNIIITENeftekhim); Kharlampovich TD, Churkin Yu V., Phenols, M., 1974, 999. V. Ershov. Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.