1, 4-Benzodiazepín

. V je zadarmo. formulár nie je zvýraznený. Z derivátov naib. L, 2-dihydro-l, 4-benzodiazepin-2 (3H) -ónov s aromatickou kyselinou. v polohe 5 (vzorec I), ktoré nie sú rozpustné. vo vode, dobré rasstv. v aprotických operátoroch. Majú slabý základný sv. Nitriloval do pozície 7 a ak je obsadený - na pozícii meta- fenylového substituentu. Ďalej nitrácia je v polohe 9. Halogenácia za C1 2 (v prítomnosti. FeCl 3 ), NaOCl, alebo N-bromsukcinimid je resp. v polohe 7, 1 alebo 3. Akčný NH 2 C1 aminácie sa vyskytuje v polohe 1. alkylácia a alkoxylace sú v polohách 1 a 4, aspoň - v 3. Hydrolýza často sprevádzaný preusporiadanie, napr. peroxokyselín a H


2 D 2 oxiduje atóm dusíka v polohe 4 atóm kyslíka karbonylovej skupiny ľahko nahradený atómom síry, ktorý sa používa pre syntézu derivátov s anelovaným heterocykly, napr. : l, 2-dihydro-l, 4-benzodiazepin-2 (3H) -ón m. pripraviť oxidáciou aminomethylindole

týchto zlúčenín, ako aj 2-alkylamíny-3H-1, 4-benzodiazepín bol pripravený z N-oxidov 2-hlormetilhinazolinov

Syntéza 1, 2-dihydro-3H-1, na báze 4-benzodiazepínov transformovať. aromatický. Aminoketóny:

Deriváty 1, 4-B. , napr. diazepam, oxazepam, chlordiazepoxid, - trankvilizéry.

Lit. :

Bogatsky AV, Andronati SA, Golovenko N. Ya., Tranquilizers.1, 4-benzidiazepíny a príbuzné štruktúry, K., 1980, 999. R. Skvarchenko. Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.