Redakcia Choice

1, 3-Cyklopentadien

(súbor I), hovoria. 66, 11; bestsv. kvapalina so špecifickými. nepríjemný zápach; m. pl. -97, 2

Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.