Redakcia Choice

1, 2-DIAZETINY

, Mol. M. 56, 07. K dispozícii sú vo forme troch izomérov: D 1 -, D 2 - a D 3 -D. (zodpovedajúce vzorcom I až III). Neopísané D. nie sú známe. Deriváty D. - pevné in-va s ostrým zápachom; tetrafluór-D 1 -D. - plyn.


D. s bremenom. ľahko sa rozkladajú za vzniku dusíka a olefínov; Dohodnutý tepelný. Naib. stabilný tetrametyl-D 1 -D. N, N'-dialkoxykarbonylové deriváty D 3 -D. pri izbovej teplote sú izomerizované na glyoxalové deriváty, vytvárajú stabilné diazetidíny počas hydrogenácie, :


Bicyclic. D 1 -D. s bremenom. prešiel s prestavením. tvorba kondenzovaných. heterocyklus:


D 1 -D. sa syntetizujú z a-hydroxylamínových oximov alebo a, b-dihydroxylamínov, napr. :


tetrafluór-D 1 -D. môže byť syntetizovaná stopa. cesta:


Nahradená D 2 -D. získať vzájomný prospech. a-halogénové ketóny s hydrazínmi. :


Dialkoxykarbonylové deriváty D 3 -D. sú získané podľa:


Lit ... Všeobecná organická chémia, trans. s angličtinou. , zväzok 8, Moskva, 1985, str. 707; Chemistry heterocyclic compounds, ed. od A. Weisberger a E. With Taylor, s. 42, pt. 2, N.Y., 1983, str. 443. P. A. Gembitsky.


Chemická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.