1, 10 -Fenanthrolin

(o-fenantrolín), vzorec I, mólo. m. 180,2; bestsv. kryštály; m. pl. 117 0 C (teplota topenia 100-103 ° C> 999 ° C ° C); sol. v etanole, chloroforme, acetóne a pri nízkej rozpustnosti. vo vode (100 g H 2 0, 3 g F.) a dietyléteru. Prijmite F. vzájomné. o-fenyléndiamínu s prítomnosťou glycerolu. H 2

SO 4 , a ako 2 O 5 . F-analyzátor. činidlo. Používa sa na fotometrické účely. stanovenie Fe (II) (detekčný limit 0, 13-0, 15 μg / ml), s ktorým vytvára rozpustnosť. vo vode je pripojený. červená farba vzorca II [keď sa na tento komplex komplexov Ce (IV) aplikuje červená farba, červená farba sa zmení na modrý]. Intenzita farby p-pa komplexu je priamo úmerná koncentrácii Fe (II) a je nezávislá na hodnote pH v rozmedzí od 2 do 9 (490 l HM e

l

1, 06 Chemická encyklopédia -. M. : Sovietská encyklopédia, vydané IL Knunyants 1988.